Fins el 01 de Juny està obert el termini per a la presentació de la declaració de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre el Patrimoni de l’any 2023.

Posem al seu abast els nostres professionals, tant de forma presencial, telefònica o per email, per a la presentació de les declaracions.


Skip to content