Demani pressupost per reclamar les seves despeses hipotecàries

Reclamació de les despeses de constitució de la seva hipoteca

Avui dia és clara i unànime la jurisprudència en determinar que la declaració de nul·litat de les clàusules bancàries que imposaven al consumidor (comprador) l’obligació contractual d’assumir les despeses de constitució del préstec hipotecari, del qual era únic beneficiari la mateixa entitat bancària , comporta l’obligació de l’entitat bancària a restituir aquest cost al consumidor.

Aquestes clàusules es van incorporar de forma massiva i generalitzada a la gran majoria de préstecs hipotecaris abans de la reforma legislativa que va tenir lloc l’any 2019. Així que si vostè té una hipoteca subscrita abans de la data esmentada, pot revisar si aquesta conté o no les esmentades clàusules abusives i, si s’escau, reclamar al banc la devolució d’aquest pagament indegut, encara que la seva hipoteca estigui cancel·lada avui dia.

Quines són les despeses de la hipoteca i què pot reclamar?

Les despeses que pot sol·licitar la seva devolució són les següents:

 • 50% de la factura de Notaria
 • 100% de la factura del Registre de la Propietat
 • 100% de la factura de les despeses de la Gestoria, si va ser elegida per l’entitat bancària
 • 100% de la factura de la taxació de l’immoble hipotecat

Es poden reclamar les despeses un cop cancel·lada una hipoteca?

Sí, es poden reclamar. Si una clàusula és nul·la, no hi ha cap termini per sol·licitar-ne la nul·litat. Tot i això, cal estudiar cada cas per valorar si es pot reclamar i quant es podria recuperar.

Qui ha de pagar les despeses d’hipoteca?

Són els bancs els que han de pagar aquestes despeses.

Històricament el Banc carregava el client que sol·licitava una hipoteca, les despeses que no tenia cap obligació d’abonar, com les despeses de Notari, Registre, Gestoria o Taxació derivades de la hipoteca. És per això que si a vostè se li va imposar l’obligació d’abonar les despeses esmentades pot reclamar-les via judicial i recuperar-les.

Com reclamar les despeses hipotecaries?

Per poder recuperar les despeses hipotecaries que va haver d’assumir l’entitat bancària i que van ser imputades al comprador, cal declarar prèviament la nul·litat de la clàusula que imposa el pagament. Per això, cal un procediment judicial.

La declaració de nul·litat de la clàusula ens permet recuperar les despeses abonades, derivades de lactuació abusiva del banc i que no corresponen al client.

Quina quantitat podria recuperar?

Depèn del valor del bé hipotecat i de l’import del préstec hipotecari.

A més valor del bé i de la hipoteca concedida, més grans seran les despeses a pagar.

A tall d’exemple, per a préstec hipotecari de 300.000€ les despeses hipotecaries giren al voltant dels 2.000€ (Notari, Registre, Gestoria i Taxació) a part, els impostos.

Porteu-nos la hipoteca i el nostre equip d’advocats estudiarà si podeu reclamar les despeses hipotecaries i quina quantitat podria recuperar.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres

  Gestoria de la guardia, Qui som

  Som una empresa de serveis professionals, amb oficines a Reus i Vila-seca, especialitzada en l'assessorament d'empreses i autònoms i tramitació d'assumptes
  davant de l'administració pública i la Direcció General de Trànsit des del 1956.

  El nostre equip humà està format per professionals qualificats, col·legiats i
  acreditats. La seva constant formació, per conèixer totes les normatives i les seves
  canvis, els permet transmetre correctament la informació al client i actualitzar-los
  serveis en benefici dels nostres clients.

  Skip to content