Protecció de dades

Protecció de dades

El departament en matèria de protecció de dades, es dirigeix a persones físiques, PIMES, grans empreses i ens públics, i oferim el servei d’assessorament per tal de complir amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) i adaptar-se al nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell europeu de 27 d’abril de 2016 (RGPD). La finalitat del RGPD és harmonitzar la protecció dels drets i les llibertats fonamentals de les persones físiques en relació amb les activitats de tractament de dades de caràcter personal i garantir la lliure circulació d’aquestes dades entre els Estats membres. El departament de protecció de dades compta amb un equip de professionals amb experiència, advocats i delegats de protecció de dades que permet oferir un servei eficaç en el compliment de la normativa vigent. /Adequació jurídica a la LOPD i al RGPD adaptada a cada sector i tipus d’empresa i a l’ens públic. /Auditoria jurídica de compliment de la LOPD i el RGPD i auditoria de compliment de les mesures de seguretat. /Protocol·lització del tractament de dades personals en l’activitat quotidiana de l’empresa o ens públic (clàusules, contractes, avisos). /Assessorament davant d’inspeccions de l’Agència de Protecció de Dades. /Defensa jurídica davant de l’Agència de Protecció de Dades i Contenciós administratiu. /Assessorament per exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i a la limitació del tractament. /Assegurar i supervisar el compliment del RGPD. /Informar i assessorar a l’òrgan decisori de l’empresa i als propis treballadors que s’ocupin del tractament, sobre les obligacions que tenen, en relació amb el RGPD i d’altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres. /Participar en el desenvolupament i execució de les avaluacions d’impacte, assessorant sobre les qüestions principals que es podran suscitar sobre l’execució de les mateixes.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres

  Gestoria de la guardia, Qui som

  Som una empresa de serveis professionals, amb oficines a Reus i Vila-seca, especialitzada en l'assessorament d'empreses i autònoms i tramitació d'assumptes
  davant de l'administració pública i la Direcció General de Trànsit des del 1956.

  El nostre equip humà està format per professionals qualificats, col·legiats i
  acreditats. La seva constant formació, per conèixer totes les normatives i les seves
  canvis, els permet transmetre correctament la informació al client i actualitzar-los
  serveis en benefici dels nostres clients.

  Skip to content