Poseu-vos en contacte amb nosaltres

  Notícies d’ interès

  DLG, patrocinador de la Sant Silvestre de Reus

  DLG, patrocinador de la Sant Silvestre de Reus

  Com els darrres anys, Gestoria de la Guardia ha col·laborat com a patrocinador principal dels dorsals de la cursa Sant Silvestre de Reus 2022. També ha regalat calendaris 2023 que els participants han pogut trobar a la bossa que l'organització ha repartit entre els...

  Laboral i RRHH

  El departament de Laboral i RR.HH. de Gestoria de la Guàrdia, a més de fer contractes laborals, nòmines, liquidacions, liquidacions a Seguretat Social i Hisenda, càlculs i tramitacions de pensions per jubilació, invalidesa i altres, oferim tots els tràmits per la creació d'una empresa dins dels organismes oficials, així com la planificació i l'estudi de costos laborals, assessorament en el funcionament i l'estructura de cada empresa

  / Assessorament laboral
  / Tramitació alta empresa/autònom a la seguretat social
  / Altes i baixes treballadors
  / Confecció contractes treball
  / Confecció nòmines
  / Confecció liquidacions
  / Confecció liquidacions a seguretat social (TC1-TC2)
  / Confecció trimestral retencions IRPF, resum anual i certificats anuals de retencions
  / Tramitacions estrangeria

  Gestió i assessorament laboral

  Fiscal i comptable

  El nostre assessorament està dirigit a tot tipus d'empreses indicant què és més
  favorable tant al camp fiscal com al comptable, oferint els serveis des de la tramitació de permisos per a l'obertura del negoci fins a les liquidacions de tributs amb les administracions.

  / Assessorament comptable, fiscal i empresarial
  / Alta obligacions fiscals a l'Agència Tributària
  / Constitucions societats, comunitats de béns, societats civils
  / Confecció trimestral liquidacions IVA (règim general i mòduls) i resum anual
  / Confecció model 347 (operacions + 3.005,06€)
  / Confecció trimestral retencions lloguers i resum anual
  / Impost sobre Societats i Pagaments a Compte
  / Confecció i presentació comptes anuals al Registre Mercantil
  / Impost Renda Persones Físiques
  / Tramitacions herències (certificats d'últimes voluntats, assegurances, liquidació
  / Impost Successions)
  / Tramitació permisos Ajuntament

  Assessorament fiscal i comptable per a tot tipus d'empreses

  Gestoria administrativa

  El departament de Gestoria Administrativa posa al seu abast professionals col·legiats per tal d'oferir suport i assessorament al ciutadà ia les empreses per a la realització de tràmits davant de qualsevol administració pública.

  Els nostres gestors administratius exerceixen aquesta funció avalats per una titulació
  universitària i pel seu propi títol que ens habilita per fer de forma directa i
  telemàtica multitud de tràmits davant de les administracions públiques.

  Ens fem càrrec de tots els tràmits burocràtics estalviant temps i molèsties als nostres clients simplificant-ne la complexitat.

  Ens farem càrrec de tots els tràmits burocràtics. Estalviï temps i molèsties.

  Vehicles

  Estem especialitzats en tramitació i expedició de documents relacionats amb el canvi de titularitat de vehicles i en tràmits davant de la Direcció General de Trànsit (DGT).

  Tramitem el canvi de nom del vostre vehicle, matriculacions, baixes temporals o per exportacions, renovació de targetes de transport, reformes, etc.

  Us tramitem el canvi de nom amb menys de 48 hores incloent el lliurament i recollida de la documentació.

  / Matriculacions vehicles nous i d'importació
  / Transferències de vehicles
  / Baixes temporals i baixes per exportació
  / Targetes de transport
  / Reformes ITV
  / Pla MOVE III (vehicles elèctrics)

  Especialitzats en tramitació de vehicles

  Advocat

  Josep Pallejà, advocat en exercici núm. 684 de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Reus, i núm. 1794 de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona, decideix l'any 1997, obrir despatx a Reus, orientant-lo des dels inicis a la prestació de serveis d'assessorament jurídic i legal per a empreses i al recobrament judicial d'impagats.

  Des de llavors, el despatx ha experimentat un creixement constant i sostingut, format actualment per un equip de professionals, ampliant les seves àrees de pràctica i consolidant-se com a despatx de referència a l'àmbit empresarial, actuant i prestant els serveis a empreses de diferents sectors.

  / Contenciós
  / Mercantil
  / Concursal i dret d'insolvències
  / Civil
  / Contractació
  / Administratiu
  / Fundacions privades
  Assessorament jurídic i legal. Som advocats

  Recobrament i morositat

  A De la Guardia, disposem d´un departament de consultoria en morositat i serveis de recobrament d´impagats.

  Assessorem els nostres clients en matèria de prevenció, anàlisi i qualificació de comptes de crèdit comercial, i en la millora dels circuits interns i externs de l'empresa, així com els seus instruments contractuals per minimitzar les incidències de pagament.

  Així mateix, oferim a través del nostre departament jurídic cobertura en totes les accions de recobrament.

  Servei d'assessorament i prevenció de la morositat

  Serveis de consultoria de riscos i prevenció de morositat, a través de la informació comercial, obtinguda des del portal AXESOR.

  Oferim assegurances de crèdit amb totes les companyies del mercat.

  Servei de recobrament

  En el cas de produir-se una incidència de pagament, De la Guardia, a través del seu
  departament jurídic, us proposa diversos canals de tractament, oferint-vos en cada cas, l'eina judicial més adequada i eficaç:

  / Recobriment judicial d'impagats
  / Recobrament extrajudicial d'impagats
  / Requeriment de pagament
  / Recuperació de l'IVA de factures impagades
  / Seguiment del procediment concursal

  Recobrament d'impagats i recuperació de l'IVA

  Administració de comunitats

  Som administradors de finques col·legiats nº627.

  Les nostres funcions són, les de gestionar els béns immobles amb professionalitat,
  aplicar la legislació, conservar i millorar la propietat, resoldre problemes, assessorar,
  representar i cuidar la comunitat de propietaris.

  / Constitució de comunitats
  / Juntes ordinàries i extraordinàries
  / Gestió econòmica i comptable de la comunitat de propietaris
  / Supervisió i coordinació de les tasques de manteniment i reparació de finques
  / Assegurança comunitària
  / Reclamació judicial de quotes impagades

  Som administradors de finques col·legiats

  Assegurançes

  Gestoria de la Guàrdia compta amb un departament especialitzat en assegurances.

  / Assegurances de cotxe, moto i altres automòbils
  / Assegurances de la llar, edificis i comunitats
  / Assegurances mèdiques de salut
  / Assegurances de vida
  / Assegurances de baixa laboral
  / Assegurances de comerç, oficines, instal·lacions i maquinària
  / Assegurances de decessos
  / Assegurances embarcacions
  / Assegurances especials i personalitzades

  Tenim l'assegurança més adequada per a cada necessitat

  Certificat digital

  A De La Guardia Grup d'Assessors som experts en identificació digital.

  Oferim el servei de Tramitació i custòdia de certificat digita per a particulars, empreses, entitats i autònoms.

  Què és un Certificat Digital?

  Un Certificat Digital és un instrument didentificació personal electrònic i que
  funciona mitjançant eines informàtiques, tauletes o telefonia i amb connexió a internet.

  La definició de la Comissió Europea al reglament eIDAS de “certificat de
  signatura electrònica” és: “Una declaració electrònica que vincula les dades de
  validació d'una signatura amb una persona física i confirma la seva identitat
  persona”.

  Per què serveix un Certificat Digital?

  Serveix per comunicar-se i realitzar tràmits de forma segura i fefaent, a l'entorn
  electrònic, tant pel sector privat com amb les administracions públiques, garantint així l'autenticitat de la identitat de l'usuari.

  Què garanteix lús del Certificat Digital?

  L'autenticació: La identitat de l'emissor i el receptor de la informació.

  La integritat de la transacció: el missatge no ha estat manipulat durant l'enviament.

  La confidencialitat: que només l‟emissor i el receptor vegin la informació.

  Compromís o no repudi: Que el receptor de la signatura obtingui les evidències suficients per provar la relació entre el signant i les dades signades.

  Tipus de certificats digitals

  Per fer tràmits per internet amb les administracions públiques, cal
  identificar-se i, en alguns casos, també signar. Cada administració pública decideix
  quins sistemes didentificació admet per a cada tràmit.

  Sistemes de clau concertada com l'idCAT Mòbil

  Basat en una contrasenya d'un sol ús que arriba a un telèfon mòbil.

  Només habilitat per a persones físiques. De ràpida creació i tramitació, i només hàbil i admès per funcionar amb administracions de la GENCAT.

  Sistemes basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats com és l'idCAT

  Amb els certificats electrònics s'assegura la integritat i la confidencialitat de les dades que es fan arribar a l'Administració. Vàlid en aquest cas per signatura de PDF's. Per instal·lació en un ordinador. Només hàbil i admès per funcionar amb administracions de la GENCAT.

  Clave PIN

  Només habilitat per ús de persones físiques. No permet signatura de
  documents PDF. Per ús amb lAdministració pública central.

  Certificat Digital FNMT

  El Certificat Digital de la FNMT us permetrà realitzar tràmits de forma segura amb totes les administracions públiques i entitats privades a través d'Internet. D´ús universal per a totes les administracions. Accés directe a tota la informació del seu titular ia totes les administracions.

  SigaCert

  Certificat emès per Gestorías amb conveni amb administracions públiques.

  Per persones físiques i entitats. I només per treballar des de les gestories. Reconegut per les administracions públiques, permetrà fer qualsevol tràmit davant seu.

  A la nostra gestoria ens encarreguem de tramitar el certificat que millor s'adeqüi a les seves necessitats, i si escau, custodiar-lo i rebre les notificacions electròniques que les administracions públiques dirigeixen al titular del certificat.

  Experts en tramitació i custòdia de certificat digital

  Pla Moves III

  El Pla Moves III és el programa d'ajudes directes que el Govern Espanyol ha activat i programat per beneficiar la mobilitat elèctrica i per qui n'instal·li una
  infraestructura de recàrrega, que tindrà continuïtat fins a finals de l'any 2023

  Es tracta de subvencions en què els beneficiaris són els compradors de vehicles elèctrics (cotxes, motos, furgonetes) i cotxes híbrids endollables i persones que creïn i instal·lin infraestructura de recàrrega.

  QUI POT BENEFICIAR-SE DEL PLA MOVES III?

  COMPRADORS D'UN VEHICLE

  Es poden beneficiar del Pla MOVES III els particulars, autònoms i empreses que
  vulguin comprar un vehicle elèctric pur, un vehicle híbrid endollable o un vehicle elèctric d'autonomia estesa.

  El vehicle elèctric no podrà superar el preu de 45.000 €.

  INSTAL·LACIONS DE PUNTS DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS

  Quant a la instal·lació del punt de recàrrega, se'n poden beneficiar els particulars, autònoms, les comunitats de propietaris, les administracions públiques i les empreses.

  El Pla MOVES III pretén donar un gran impuls per a la instal·lació de punts de
  recàrrega: la instal·lació del punt de recàrrega es cobrirà fins a un 80%.

  A la instal·lació de punts de recàrrega, el percentatge de l'ajuda dependrà del tipus
  de beneficiari.

  OBJECTIUS PLAN MOVES III

  L'objectiu del Pla MOVES III és activar el sector del vehicle elèctric. A finals del 2023 es preveuen 250.000 vehicles elèctrics nous en circulació i haver instal·lat uns 100.000 punts de recàrrega.

  Nou servei de tramitació Plan MOVES III

  Subvencions Next Generation

  A causa de la crisi que la pandèmia de la Covid-19 ha generat, la Unió Europea ha incrementat el pressupost d'ajuts en 750.000 milions d'euros per ajudar a la recuperació econòmica i fomentar-ne el creixement.

  El Next Generation és el Pla de recuperació per a Europa, on es destinen Fons europeus per a la transformació, la recuperació i la modernització de l'economia. Per assolir objectius transversals: avançar cap a un país més verd, digital, cohesionat i igualitari.

  / FONS PER A CONTRACTACIONS DE PERSONES A L'EMPRESA
  / FONS PER AL PROGRAMA “KIT DIGITAL"
  / FONS PER A ENERGIES RENOVABLES

  Assessorem i gestionem subvencions Next Generation

  Jubilacions

  La jubilació és una etapa de la vida, en què es troben les persones a partir del
  moment en què deixen de treballar i passen a cobrar una pensió/subsidi de l'Estat.

  La fórmula de la jubilació varia segons els països i, dins de cada país, n'hi ha diverses
  opcions.

  És important estar ben informat i planificar bé des d'ara la seva jubilació.
  Sempre apareixen dubtes com:

  • Quan cobraré?
  • A quina edat?
  • Jubilació anticipada sí o no?
  • Quants anys he de cotitzar per cobrar-la?
  • Jubilació parcial o flexible?

  A GESTORIA DE LA GUARDIA li donarem totes les respostes als dubtes que pugui tenir sobre la retirada.

  També us farem els càlculs i tramitacions pertinents perquè la vostra jubilació sigui tranquil·la i segura.

  Totes les respostes als dubtes sobre la seva jubilació

  Estrangeria

  A Gestoria de la Guàrdia donem servei de gestió i tramitació de tots els aspectes legals i administratius relacionats amb expedients i permisos d'estrangeria i nacionalitat.
  • Permís de Residència No Lucrativa, destinada per als estrangers no residents a Espanya que vulguin que se'ls autoritzi a residir temporalment a Espanya sense fer activitats laborals.
  • Permís i expedients de residència per reagrupació familiar.
  • Permís de residència per arrelament i altres circumstàncies excepcionals.
  • Permís de residència per feina.
  • Permís d'estada per estudis, investigació o formació.
  • Certificat de Registre de Ciutadà de la Unió Europea.
  • Permís de residència de familiar no comunitari de ciutadà de la Unió Europea.
  • Renovacions de residència
  • Número d'Identitat d'Estranger (N.I.E).
  • Tramitació dexpedients de sol·licitud de nacionalitat.
  • Tramitació i gestió dexpedients destrangeria.
  • Traducció jurada de documents: Realitzem la traducció legal dels vostres documents en tots els idiomes.
  • La traducció legal dels vostres documents en tots els idiomes.
  Expedients i permisos d'estrangeria i de nacionalitat

  Protecció de dades

  El departament en matèria de protecció de dades, es dirigeix a persones físiques, PIMES, grans empreses i ens públics, i oferim el servei d’assessorament per tal de complir amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) i adaptar-se al nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell europeu de 27 d’abril de 2016 (RGPD). La finalitat del RGPD és harmonitzar la protecció dels drets i les llibertats fonamentals de les persones físiques en relació amb les activitats de tractament de dades de caràcter personal i garantir la lliure circulació d’aquestes dades entre els Estats membres.

  El departament de protecció de dades compta amb un equip de professionals amb experiència, advocats i delegats de protecció de dades que permet oferir un servei eficaç en el compliment de la normativa vigent.

  /Adequació jurídica a la LOPD i al RGPD adaptada a cada sector i tipus d’empresa i a l’ens públic.
  /Auditoria jurídica de compliment de la LOPD i el RGPD i auditoria de compliment de les mesures de seguretat.
  /Protocol·lització del tractament de dades personals en l’activitat quotidiana de l’empresa o ens públic (clàusules, contractes, avisos).
  /Assessorament davant d’inspeccions de l’Agència de Protecció de Dades.
  /Defensa jurídica davant de l’Agència de Protecció de Dades i Contenciós administratiu.
  /Assessorament per exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i a la limitació del tractament.
  /Assegurar i supervisar el compliment del RGPD.
  /Informar i assessorar a l’òrgan decisori de l’empresa i als propis treballadors que s’ocupin del tractament, sobre les obligacions que tenen, en relació amb el RGPD i d’altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres.
  /Participar en el desenvolupament i execució de les avaluacions d’impacte, assessorant sobre les qüestions principals que es podran suscitar sobre l’execució de les mateixes.

  Protecció de dades

  Gestoria de la guardia, Qui som

  Som una empresa de serveis professionals, amb oficines a Reus i Vila-seca, especialitzada en l'assessorament d'empreses i autònoms i tramitació d'assumptes
  davant de l'administració pública i la Direcció General de Trànsit des del 1956.

  El nostre equip humà està format per professionals qualificats, col·legiats i
  acreditats. La seva constant formació, per conèixer totes les normatives i les seves
  canvis, els permet transmetre correctament la informació al client i actualitzar-los
  serveis en benefici dels nostres clients.

  Skip to content