El passat 14 de novembre, el Ministeri va allargar la durada del programa MOVES III fins el 31 de juliol de 2024. Per tant, hi ha 7 mesos més per continuar sol·licitant ajuts per a infraestructura de recàrrega, des d’un 20% fins a un màxim del 80%, i per a vehicles elèctrics, amb ajuts des de 2.500 € fins a un màxim de 9.000€.

Aquesta és una gran oportunitat per fer la pre-instal·lació elèctrica dels aparcaments comunitaris en blocs d’edificis. En aquest cas els ajuts són del 70% al 80% i no cal que hi hagin carregadors elèctrics ni vehicles elèctrics. És un ajut d’alta intensitat per preparar l’aparcament comunitari (sala de comptadors, cablejat pels passadissos, forats en murs, instal·lació de wi-fi,…) per als vehicles elèctrics que aniran omplint tots els aparcaments.

Per a més informació del programa MOVES III estem a la vostra disposició per les vies habituals de contacte.

Skip to content