El Consell Comarcal del Baix Camp posa en marca un nou programa de Contractació subvencionada per a persones que tinguin 30 anys i es trobin en alguna de les següents situacions:

  • Situació de risc d’exclusió social
  • Baixa qualificació professional
  • Aturats de llarga durada (o, excepcionalment, majors de 45 anys)
  • Víctimes de violències
  • Persones nouvingudes

  Les condicions de la contractació es basen en 4 punts principals:

  • La jornada: de 40 hores setmanals o bé de 20 hores setmanals amb formació simultània
  • Durada: A partir dels 6 mesos de l’alta fins el 30/09/2023
  • Tipus de contracte: qualsevol amb excepció de relleu, interinitat o substitució amb lloc de treball.
  • Formació vinculada gratuita amb un mínim de 20 hores de formació i un màxim de 6 hores diàries.

  Com tramitar-ho?

  El termini de sol·licitud és com a màxim 2 mesos després de l’inici del contracte laboral. El termini és fins el 01/04/2023

  Quin és l’import de la subvenció?

  La subvenció és equivalent al Salari Mínim Interprofessional incloses les pagues extraordinàries, és a dir 1.166,67€ al mes per jornada completa. Cada empresa esta limitada a poder presentar 5 contractes per programa i convocatòria

  Per a més informació ho podeu trobar a: https://www.baixcamp.cat/

  Skip to content