En compliment del mandat del Govern per fixar anualment el salari mínim interprofessional (SMI), contingut en l’article 27.1 de l’Estatut dels Treballadors, s’ha aprovat el Reial decret 817/2021, de 28 de setembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional amb efectes d’aquest mes de setembre del 2021, tant per als treballadors fixos com per als eventuals o temporers, així com per als treballadors de la llar.

La pujada, amb caràcter retroactiu l’1 de setembre, suposa un increment de l’1,579% més que l’any 2020. Les noves quanties del SMI seran de 32,17 euros al dia o 965 euros al mes, segons si el salari queda fixat per dies o per mesos. Això vol dir que el còmput anual del SMI no podrà ser inferior a 13.510 euros.

Parlem de 965 euros mensuals en cas que el salari s’aboni en 14 pagues, i de 1.125,83 euros al mes si el pagament del salari fos en 12 pagues.

Skip to content