El BOE ha publicat la Resolució de 28 d’octubre de 2020, de la Direcció general de Treball, per la qual es publica la relació de festes laborals per a l’any 2021 que recull les festes laborals previstes per al proper any.

Seran festius comuns a tot Espanya els següents vuit dies festius retribuïts i no recuperables:

  • Divendres 1 de gener (Cap d’Any)
  • Divendres 2 d’abril (Divendres Sant)
  • Dissabte 1 de maig (Festa de l’Treball)
  • Dimarts 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya )
  • dilluns 1 de novembre (Tots Sants)
  • dilluns 6 de desembre (Dia de la Constitució Espanyola)
  • dimecres 8 de desembre (Immaculada Concepció)
  • dissabte 25 de desembre (Nativitat de el Senyor)

A aquests vuit dies festius de caràcter nacional, se sumen els quatre dies que es fixen per les comunitats autònomes, que figuren en el calendari annex a la resolució -entre ells, el 6 de gener que ha estat establert per totes les comunitats autònomes-, als quals s’afegiran els dos dies de caràcter local que seran fixats pels ajuntaments.

Skip to content