Entrada en vigor de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energetica, publicada en el DOGC del passat 5 d‘agost. Aquesta nova Llei preveu solucions judicials i extrajudicials per resoldre el sobreendeutament, i es preveuen solucions per evitar desnonaments que puguin implicar una manca d’habitatge.

LLEI 24-2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica

Skip to content