Demani pressupost pel bescanvi del seu permís de conduir

Canje / Bescanvi del permís de conduir

Com ens descriu la DGT (Direcció General de Trànsit), el bescanvi del permís de conduir és l’homologació del permís de conduir original del seu país, al permís espanyol, sent un tràmit molt més senzill de realitzar que l’obtenció d’un nou permís.

Si es resident a Espanya i te algun permís de conduir expedit al seu país d’origen, pot bescanviar-lo per un permís espanyol equivalent -lliurant sempre l’original-, quan existeixi un conveni amb el seu país d’origen, i reuneixi una sèrie de requisits administratius.

Gestoria de la Guardia comprovarà que el seu país d’origen estigui dins el llistat de països amb conveni per a realitzar el Bescanvi del permís de conduir i realitzarà els tràmits necessaris per a l’homologació, bescanvi, o canvi, del seu permís d’origen, per un permís espanyol i poder així conduir amb total llibertat.

Documents necessaris per homologar un carnet de conduir a Espanya

 • Model 03 DGT “tràmits de conductors”.
 • DNI/NIE + passaport.
 • Permís de conducció estranger vigent.
 • Targeta de residència vigent.
 • Acreditar que no residies a Espanya quan vas obtenir el permís.
  • Certificat d’inscripció i baixa consular expedit per l’ambaixada d’Espanya.
  • Poden demanar més documentació: targeta de residència, estudiant o comunitària;
   certificat d’inscripció al registre d’estrangers; certificat d’estrangeria.
 • Informe d’aptitud psicofísica.
 • Fotografia original actual de 32 x 26mm i de color.
 • Taxa 2.3. DGT/2.1. DGT.
 • Mandat GA.
 • Cita Bescanvi DGT.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres

  Gestoria de la guardia, Qui som

  Som una empresa de serveis professionals, amb oficines a Reus i Vila-seca, especialitzada en l'assessorament d'empreses i autònoms i tramitació d'assumptes
  davant de l'administració pública i la Direcció General de Trànsit des del 1956.

  El nostre equip humà està format per professionals qualificats, col·legiats i
  acreditats. La seva constant formació, per conèixer totes les normatives i les seves
  canvis, els permet transmetre correctament la informació al client i actualitzar-los
  serveis en benefici dels nostres clients.

  Skip to content